Az Arcanum Digitális Tudománytárat böngészve a következő rövid cikkre bukkantam az 1905-ös Nemzeti Sport 10. számában:

Mikor a saint-louisi világbajnokságok szabályai megjelentek, csodálkozva olvasták vívóink, hogy a bot- vivásból (single stick) is Írtak ki világbajnokságot. Megvallom, magam is csak a Police Gazette képeiből ismertem e fegyvert. Angliában csavarogván, természetesen nem mulasztottam el megnézni e szerszámot és a vele való vívást. A fegyver maga egy hosszú, a mi kardunknál jóval hosszabb, gömbölyű átmetszetü egyenes bot, a melyet a végén egy hatalmas és csaknem az egész kezet takaró fakosár fed. A vele való vívás igen mulatságos, attól eltekintve, hogy nem valami gentlemanhez illő dolog bottal ütetni magát az embernek.

Egy angol mester, Macpherson, mutogatta igen szívesen nekem ezeket a dolgokat és magam is megpróbálván forgatni e különös fegyvert, csakhamar észrevettem, hogy ha összeszedem magam, ebben se lennék az utolsó. Egyébként sokkal érdekesebbek voltak a skót mesternek egyéb fejtegetései. így elmondotta, hogy a vívás voltaképen nem sport, hanem az önvédelem eszköze, éppen ezért ő séiabottal (walking stick) is és az esernyővel (para sol fencing) való vívásból is ad oktatást.

Mindjárt adott is egy könyvecskét, a címe Broadsword and single stick, amelyben többek között a bot- és esernyővivás elmélete, is feltalálható. Nem volt kedvem vívás teóriái tudásom a szives skót gentlemannél az esernyővel is kiegészíteni, de azért egy aranyszabályt átadok tapasztalataimból olvasóimnak.

Esernyővel vagy sétabottal szerinte soha sem szabad a minket megtámadóra ütni, mert az (két vége lévén Angliában is a botnak) elkapja azt, hanem szúrni kell vele és pedig aként, hogy az ember megmarkolja a bot vagy esernyő közepét oly módon, mint mikor a katona fegyverét súlyban tartja, aztán igy alulról felfelé szúrunk vele. A két legfontosabb szúrás a gyomorba, ettől elájul az ellenfé1, a másik alulról felfelé az orrba, ami szintén aligha kellemes. Ez a vivásmód művészinek semmi esetre se nevezhető, de alkalom adtán, ha valami utonállóval kerülünk össze, esetleg jó hasznát vehetjük.

A cikkben hivatkozott Broadsword and singlestick könyv elérhető a következő címről:
https://www.jumpjet.info/Offbeat-Internet/More/PC/Broad-sword_and_Single-stick.pdf